Diversen

 • Ordenen, in kaart brengen en bijhouden financiële administratie en post
 • Ondersteunen bij het aanvragen AOW en pensioen
 • Ondersteunen bij overige financiële formulieren
 • Aanvragen en wijzigen toeslagen, pgb of subsidies
 • Bekijken en beoordelen (bestaande) abonnementen en lidmaatschappen
 • Adviseren over opmaken testament en levenstestament
 • Uitvoering geven aan executeurs- en levensexecuteurswerkzaamheden
 • Ondersteuning bij een overlijden
 • Aangifte erfbelasting
 • Aangifte schenkbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting

      Inkomen

 • Updaten en bespreken financieel plan
 • In kaart brengen inkomenspositie
 • In kaart brengen pensioenpositie
 • In kaart brengen werkeloosheidspositie
 • In kaart brengen nabestaandenpositie
 • In kaart brengen arbeidsongeschiktheidspositie

      Vermogen

 • Uw dossier periodiek actualiseren en inhoudelijk kennen
 • Signaleren belangrijke wijzigingen
 • Sparringpartner financiële vraagstukken
 • Adviseren over oudedagsvoorziening en lijfrente
 • Adviseren over betalen en sparen
 • Adviseren over vermogensopbouw
 • (Her)inventarisatie benodigd doelvermogen
 • (Her)inventarisatie toekomstplannen
 • (Her)inventarisatie toekomstige uitgaven